دل نوشته های من عاشق خدامقدسترین عشقها

عشق به الله مقدسترین عشق های عالم است

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

الله نور است

الله نور است و من نقطه زِ آن نور نیَم

الله خالق بیابان  و من ریگ بیابان نیَم

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

کوه سنگی

هر که عشق را کند انکار ندارد دلی

بجای دل در سینه دارد کوه سنگیبرچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

صید و صیاد

معشوق صید و عاشق صیاد

عاشق صید کند معشوق با فریاد

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

خدا عشق

 

خدا عشق است عشق را نمیتوان دید بلکه باید حس کنیم و در بند بند وجود مان باور کنیم و ایمان اوریم و به او عشق ورزیم .

 

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

ای خدا....

 

در زندان عشقت شدم اسیر ای خدا

در آن اسارت هرگز نشوم حقیر ای خدا 

            .......................                

زنجیر اسارت به گردن کشم ای خدا

اازان اسارت هرگزنشوم سیر ای خدا

 

 

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

عشق زیباترین حس

 

عشق الله مثل ظرف عسلی است که عاشق مشتاق خود را به آن ظرف عسل نزدیک و نزدیکتر می کند و از شهد شیرینش می نوشد و در کنار معشوق زیباترین حس زندگی یعنی عشق را تجربه می کند.

 

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

ای خدا ای خدا

خدا والاترین و بزرگترین معبود من عاشق خدا

خدا دار و ندار و تنها بهانه زیستن من عاشق خدا

خدا عزیز دل و معشوق من عاشق خدا

  خدا آرامش دهنده روح و روان من عاشق خدا

بپذیر عشق بیدریغم را

ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

تهی......

 

دلی از عشق تهی باشد
توده ای گوشت تو خالی باشد
 


 

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

دل عاشق............

 

دل عاشق کلبه ایست با صفا
جایگاه عشق و عاشقی و وفا
 


 

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

کوه اتشفشان

 

عشق در دل عاشق کوه آتشفشان است.
 لحظه لحظه در ره معشوق جانفشان است


 

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

قبطه

 

به عاشق خدا قبطه می خورم که راه دستیابی به لحظات ناب تنهایی با خدا را می داند و ان را تجربه کرده دلم می خواهد در کلاس درسش ثبت نام کنم اگرتنبل ترین شاگرد کلاسش باشم ولی انقدر برای رسیذن به عشق الله سعی و تلاش می کنم تا خودم را به شاگرد اولی که همانا عاشق خداست برسانم و حتی از او هم پیشی میگیرم تا در خلوتگه عشق لحظات ناب تنهای را با یارم ان یکتای بی همتا را تجربه نمایم.

 

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

مجنون من مخلوقم و عشقم خالق یکتا........

مجنون من مخلوقم و عشقم آن خالق یکتا

معشوق تویی عاشقت من مخلوق بی نوا

 

...............................................

 

 از عشق معشوقم الله شدم بی تاب و توان

گردم وگردم  گیرم سراغ یاراز پیر و جوان


برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

پر پرواز

 

پرواز پری می خواهد ولی عاشق الله به پر پرواز نیازی ندارد چونکه با زورق خیالش به سوی معشوقش الله پرمی کشد واو را در کنار خود حس می کند و انگار در کنار معشوق است و به او عشق می ورزد .

 

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

جلاء

عشق خدا دل عاشق خدا را جلاء میدهد و از هرگونه زنگاری پاکسازی میکند.

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

لذیذ ترین و شیرینترین طعمه دنیا عشق است

لذیزترین و شیرینترین طعمه دنیا عشق است که معشوق  سر راه عاشق پهن می کند تا که او را شکار کند و در قلب پر از مهر و محبتش تا ابد او را اسیر نماید

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

قبله حاجات

عاشق خدا دستانش را به سوی قبله حاجات درازمی کند واولین خواسته ای که دارد پذیرا شدن عشق بی دریغش به معشوقش الله می باشد

در سحر دستانم را دراز کنم و روم سوی قبله حاجات

با خدای یکتا راز و نیاز کنم و روم سوی قبله حاجات

 

 

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

عشق.......

 

عشق بزرگترین خلقت آفریدگاری است

عشق زیبا ترین موهبت خدایی است

عشق مهر و محبت وصف ناشدنی است

عشق علاقه و  دلدادگی درزندگانی است


 

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

دریای بیکران مهر و محبت حق تعال

دریای بیکران مهر و محبت حق تعالی آنقدر پر نور و گرم و دلچسب است که عاشق خدا همیشه سعی می کنند خود را به معشوقش الله نزدیک و نزدیکتر نماید تا که درزیر انوار گرم و نورانیش در کنار معشوق به آرامش خیال رسد.

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

سبدسبد گل محبت

در باغ قلبش را گشاید عاشق سوی معشوق

سبد سبد گل محبت تقدیمش کند آن عاشق

تا که لحظه ای معشوق قدم نهد در قلب عاشق

دل عاشق شود پر از جوانه مهر و محبت عشق

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

زندگی می کنیم به امید عشق

زندگی می کنیم به امید عشق تا زنده ایم به همدیگر عشق ورزیم وعاشق شویم و معشوقی را در بند عشق خود اسیرسازیم تاکه هر گز درپیچ و خم  راه زندگی تنها و سرگردان نباشیم ودلداده ای همراهیمان کند.

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

حلاوت و شیرینی عشق خذا

حلاوت و شیرینی عشق خدا آنقدر زیاد و با لذت است که عاشق مجنون حاضر است بخاطر آن حلاوت و شیرینی ساعتها انتظار معشوق را کشد تا که به دیدار یار نائل آید و از لحظه لحظه در کنار معشوق بودن لذت برد.

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

عاشق خدا

عشق پاک و مقدس فقط در قلبی لانه می کند و روز به روز بیشتر و بیشتر می شود که ازعاشق از ته قلبش حتی راضی شود خود رادر ره عشق معشوقش  قربانی نماید تا که معشوقش عشق پاک و بی ریایش را پذیرا شود ومعشوقش شود

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

تند باد بی مهر و محبتی

خدا نکند جوانه ی کوچک عشقی در دام تند باد بی مهرومحبتی نفرت اسیر شود، مطمئنا هرگز آزادی را به خود نمی بیند چون آن دیو مهیب دائما سر راهش سبز می شود و نمی گذارد از آن اسارت رها شود تا جوانه عشقش بارور شود و عاشق شود

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

تنها درمان عاشق پژمرده

تنها درمان عاشق پژمرده و دلشکسته معشوقش می باشد که می تواند با توجه اش او را احیاء کند و عمری دوباره به او ببخشد.

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

عشق و دلدادگی برازنده عاشق خدا است

عشق و دلدادگی برازنده عاشق خدا است که از ته قلب به معشوق عشق ورزد دائما دروازه باغ مهر و محبت قلبش را تقدیم معشوق نماید تا در آن باغ با صفا سبد سبد گل محبت چیند و تقدیم معشوقش خدا نماید.

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

بی تو هیچم و پوچم

چشم عاشق خدا همیشه کور است و گوشش کر ولی زبانش آنقدر رسا و گویا است که دائما می گوید ای معشوق من  ای عشق من بی تو هیچم و پوچم ای معشوق من به کلبه قلبم قدم گذار  تا در من روحی  بدمد و کم کم جانی تازه گیرم و به عشقت زنده بمانم

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

زندگی بی عشق شوره زاریست......

 بی عشق شوره زاریست در زندگی

در آن شوره زار نروید  گل محبتی

زندگی بی عشق هرگز ندارد لذت

 شب بروز سپردن و شود تکراری


برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

نا خالصی همچو کینه و نفرت

عشق الهی و آسمانی که در آن نا خالصی نباشد و مهر و محبت حرف اول را زند هرگز در میان آنهمه مهر و محبت  ناخاصی هایی همچو کینه و نفرت  نمی تواند در آن عشق آسمانی تفرقه اندازند تا که عاشق خدا نتواند عشق بی ریایش را نثار اللهش نماید

برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

عاشق دلخسته

عشق عاشق خدا باشد پاک و آسمانی

زمانی لذتش را حس کنی در زندگانی

شود عاشق دلخسته آن خدای متعالی

زیباترین عشق دنیا باشد عشق الهی


برچسب:,

  توسط farokhlagha  |
 

 به وبلاگ من خوش آمدید دلنوشته هایم را تقدیم همه عشاق واقعی دنیا می کنم چون می دانم انقدر عاقل و هوشیارند که عشق پاک را هرگز زیر سوال نبرند من عاشق الله همه زمزمه هایی که از اعماق قلبم نشات می گیرد را تفدیم الله معشوقم می کنم افتخار می کنم که الله عشقم را پذیرا شود ف.فتحی عاشق مخلص خدای مهربان


 

 

 الله نور است
 کوه سنگی
 صید و صیاد
 خدا عشق
 ای خدا....
 عشق زیباترین حس
 ای خدا ای خدا
 تهی......
 دل عاشق............
 کوه اتشفشان
 ادرس وبلاگهایم
 قبطه
 پر پرواز
 عشق.......
 کلبه قلب عاشق خدا
 چشم عاشق خدا
 عشق
 عاشق خدا
 لذت عشق
 عاشق الله
 جوانه های کوچک عشق
 مجنون خدا
 قسمت
 تبلیغات عطار
 کلمه ای ریباتر از عشق
 اسارت
 چشمه عشق معشوق
 عاشق خدا
 شاگرد اول
 ای خدا......
 وابسته
 بین الله و خلق الله
 عاشق خدا
 جلاء
 امید ریستن
 تمرکز
 با عشق به الله
 واژه عشق
 پرنده خیالم
 عشق زمانی زیبا و
 تاوان عاشق به عشقش
 عشق پاک عاشق به معشوق
 چشمه ای جوشان
 حسی را که عاشق خدا به معشوقش الله دارد
 عاشق بیقرار الله
 معاوضه
 کوهنوردماهری همچو قلب
 زباله دان جدایی

 

تير 1398
خرداد 1398
تير 1395
خرداد 1395
ارديبهشت 1395
اسفند 1394
بهمن 1394
دی 1394
خرداد 1393
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهريور 1391
مرداد 1391
تير 1391
خرداد 1391
ارديبهشت 1391
ارديبهشت 1390

 

farokhlagha

 


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دل نوشته های من و آدرس ffathi62.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

عشق اخر
مرد تنهای شب
کدهای مخفی همه گوشی ها
من یه نوجوووووونم
جامعه مجازی رفیق
لحظه های سکوت
المهدی عکس مذهبی
بان پروژ و مطالعات و پایان نامه ها
مژگان دوستت دارم
غرور تو
کاش بگم بارون بگیره
گپ خودمانی با همدیگر در اینترنت
سخن
شعر و ترانه های ایرانی
دل نوشته های من با خدا
محفل عشاق العباس ع بروچرد
من اسمها را جور دیگری معنی می کنم
سروده هایم در دل سیاه شب
تعجیل فرج رمز نجات بشر است
وبلاگ شخصی
فقر
نوشته های من
سیاهنویس
همه چی
سمت خدا
جادوی قلم
اشعارم در باره ائمه و اطهار
ارتباط با ائمه
داستات های پند آموز

 

گالری عکس

 

RSS 2.0

خبرنامه وب سایت:

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید
آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 14
بازدید دیروز : 8
بازدید هفته : 22
بازدید ماه : 113
بازدید کل : 93985
تعداد مطالب : 284
تعداد نظرات : 58
تعداد آنلاین : 1کد حباب و قلب